ДОСТАВКА

1. Продавачът доставя поръчаните онлайн стоки чрез куриерска фирма Еконт или Спиди – на посочен от клиента адрес или до посочен от клиента офис на куриерската фирма.

  • „АТОП“ ООД не носи отговорност ако поръчка е със статус „доставена“ в куриерската компания, а клиентът има претенции относно същата. При такъв случай клиентът трябва да попълни заявление, че не е получил поръчката и да го предаде на „АТОП“ ООД, за да може последният да започне разследване с куриерската компания. 70. Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.

2. Продаваните стоки са съпроводени с необходимите документи и оригинална опаковка.

3. Времето за доставка е между 1 и 3 работни дни. Изключение прави т.47.

4. Сумата за доставка е 5.90 лв с ДДС.

5. Доставката на поръчки, съдържащи стоки на стойност над 100 лв. (с ДДС) е безплатна за клиента.

6. Детайлите по отношение на сроковете за доставка на стоките са ориентировъчни и Продавачът не е обвързан с тях за извършването на доставката на конкретна дата. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай на забавена доставка.

7. Доставките се извършват от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване.

8. В деня на доставка клиентът получава SMS и/или e-mail от куриера, че има пратка за получаване. Ако клиентът не бъде намерен на уречените ден и място и няма друго лице, което да приеме пратката вместо него, куриерът оставя бележка, че е посетил адреса и координати за връзка. Пратката се връща в офиса на куриера до поискване. Ако и на следващия ден клиентът не се свърже с Продавача или куриерската фирма, поръчката се счита за анулирана.

9. Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера.

10. Dr-D или представител на куриерската фирма уведомяват клиента по телефон или имейл, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

11. Клиентът се съгласява, че удостоверяването за получената стока може да се извърши от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента – страна по договора.

12. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Продавача или куриера и при констатирани несъответствия с поръчката, да уведоми за това Продавача незабавно.

13. Рискът от загуба или повреда на закупените стоки преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраната от Dr-D компания за куриерски услуги приеме стоките.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

14. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на стоката са задължение и отговорност на клиента. Dr-D няма да приеме обратно стоки, изпратени с наложен платеж.

15. Други основания за разваляне на договора от разстояние, от страна на клиента са:

  • Нарушена опаковка – Клиентът може да изиска замяна на стоката ако установи, че е в лош търговски вид.  В този случай, разходите по връщане на продукта се поемат от Продавача. При приемане на стоката, от страна на Клиента, и в рамките на 24 часа Клиентът не изпрати писмено или по телефон информация до Dr-D за установени щети по съответните продукти, то те се считат за получени в добър търговски вид. В такъв случай Dr-D не е длъжен да заменя съответните продукти.
  • Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача.

16. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез писмена комуникация по имейл, в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да използва формуляр за упражняване право на отказ. При неспазване на 14 дневният срок за връщане на продукт или продукта бъде върнат без Клиентът да е уведомил Продавача, то последният не е длъжен да възстановява заплатените от Клиента суми.

17. При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на имейл адрес: support[at]dr-d.eu. Обичайното време за отговор е от 24 до 48 часа (без почивните дни).

18. Стоките следва да бъдат върнати в склада на фирма АТОП ООД: ул. „Димчо Дебелянов“ No.46, гр. Пазарджик, за DR-D/„АТОП“ ООД с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани състоянието и съответствието с условията на връщане.

19. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, Dr-D е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която стоката е приета обратно в склада на Dr-D. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.

  • Ако след изпращане на поръчката, клиентът реши, че не желае да я получи, то той трябва да я изпрати към „АТОП“ ООД за собствена сметка. В такъв случай, клиентът е длъжен да предостави на „АТОП“ ООД валиден проследяващ номер на изпратената поръчка. „АТОП“ ООД има задължението да възстанови заплатената от клиента сума в 14 дневен срок, след като се увери, че пратката е получена обратно в склада и състоянието на продуктите не е нарушено.

20. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки и не е отговорен за пратки, които не са доставени до склада му.

21. Възстановяването на сумата се извършва по банков път, на сметката посочена във формуляр за отказ.

22. Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да предаде стоките обратно на Dr-D, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати информация за своето решение до Dr-D в писмен вид, преди изтичането на 14 дневния срок.

23. Срокът за замяна, поради получен счупен флакон е 15 календарни дни, считани от денят на приемане на стоката от клиента. Клиентът е длъжен да предостави снимков материал или видео за докладваната от него неизправност. След този срок, Dr-D има правото да откаже връщане или замяна на тези продукти.

24. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

25. В случай, че поръчана и предварително платена стока от клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.

26 Условия за връщане или замяна:

  • Клиентът трябва да уведоми Продавачът в писмен вид по имейл с попълнен формуляр за връщане. При проблем, свързан с продуктите, клиентът трябва да предостави снимков или видео материал.
  • Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;
  • Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;
  • Според Договорът за дистанционни продажби, всеки клиент има правото да върне закупените продукти в ненарушен търговски вид, без да представя обективна причина за това, в 14 дневен срок след датата на покупка. В такъв случай, разходите по връщане на поръчката към „АТОП“ ООД са за сметка на клиента. „АТОП“ ООД няма да приеме доставка на върнати продукти, които са изпратени с наложен платеж.
  • Ако клиентът желае да върне продукт, който е закупен като част от промоционален пакет, то редовната цена на продуктите, които остават (или цената на промоционален пакет, ако има такъв със същите продукти) ще бъде приета за новата цена на поръчката (такса за доставка ще бъде добавена, ако новата цена на поръчката е под минимума за безплатна доставка). Разликата между заплатената от клиента сума и новата цена на поръчката ще бъде възстановена на клиента в 14 дневен срок, след като клиента върне продукта обратно към „АТОП“ ООД.

27. Ако стоката бъде върната в отворено/използвано състояние, в което не може да бъде продадена като нова, Продавачът си запазва правото да откаже връщането на платените от Клиента суми при поръчката, както и последващите разходи за връщане на продукта.