Доставчикът декларира, че предоставените от потребителя лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на доставка и получаване на важни електронни съобщения, свързани с дейността на Търговеца. Тези лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица (изключение – куриерските фирми), за каквито и да било цели. Доставчикът носи отговорност пред закона за използване на личната информация на своите клиенти.

За изпълнение на Вашата поръчка, предоставяме следните възможности:

С предоставяне на лични данни:

  • Да се регистрирате, така че да не е необходимо повторното въвеждане на лични данни при следваща покупка.
  • Без да се регистрирате, но като предоставяте личните си данни повторно при всяка покупка.

Личните данни, които се изискват при горните 2 случая са: иметелефон и електронна поща.

Без предоставяне на лични данни:

  • Вие имате възможност да не се регистрирате и да не предоставяте никаква лична информация! В този случай следва да се свържете с нас по телефона и ще уговорим дистанционното изпълнение на поръчката, без да предоставяте личните си данни!

Оттегляне на съгласие за ползване на лични данни:

В съответствие с изискванията на Общия Регламент за Защита на Личните данни (GDPR), потребителят може да оттегли съгласието си за използване на лични данни от платформата DR-D.EU в писмен вид, напълно или частично, в който и да е момент с бъдещ ефект. В менюто „Моят профил“ е налична и функционалност потребителят самостоятелно да може да изтрива своя акаунт с бързо и лесно натискане на бутона „Изтриване на акаунт“. Ще изтрием личните Ви данни и при получаване на заявление в свободен текст на email: support@dr-d.eu

Прекратяване на съгласие за получаване на електронни съобщения:

Потребителят има право да поиска по всяко време и прекратяване на електронните съобщения, отново при получаване на заявление в свободен текст на email: support@dr-d.eu

Банкови детайли:

Ние декларираме, че предоставените при покупка с банкова карта данни за съответната карта не се получават, обработват или съхраняват от притежателя на правото за ползване на сайта DR-D.EU! Тези данни се получават и администрират директно от Първа Инвестиционна Банка в качеството им на оторизиран PCI агент. Притежателят на правото за ползване на сайта DR-D.EU не получава достъп до тях в нито един момент и не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на злоупотреби с банкови карти!

Лицензиран администратор на лични данни:

Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Тел: 02 915 35 18
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Не-лични данни

Когато потребителят осъществява достъп до онлайн Платформата DR-D.EU, автоматично се записват някои общи не-лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация ни е необходима, за да подобряваме непрекъснато съдържанието, функционалността и Вашето потребителско преживяване на Платформата DR-D.EU.

Уведомление за промени
Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.

Последна актуализация: 20.12.2023 г.